SparkyBee Labs

פתרונות IT מחוץ לכוורת

מי אנחנו

SparkyBee Labs פועלת משנת 2009 כבית תוכנה לפרויקטים במגוון תחומים, בתפירה מלאה של הפתרון הטכנולוגי לצורכי הלקוח. כמו כן, מספקת SparkyBee Labs שירותי מיקור חוץ של יועצים בתחומים שונים בעולם הטכנולוגי, המגיעים מבית התוכנה של החברה או מתהליך גיוס קפדני בהתאמה מלאה. השירות מאפשר פתרון מקצועי באתר הלקוח.

לעבוד איתנו

המומחים שלנו עוסקים בפרוייקטי פיתוח בבית התוכנה SparkyBee Labs וכן בארגונים חיצוניים כעובדי מיקור חוץ. יחסה של SparkyBee Labs אל עובדיה המושמים אצל לקוחותיה, הנו מחייב ואינטגרטיבי. העובדים נהנים מפעילויות רווחה וגיבוש עם הצוות האורגני בארגון בו הושמו ויחד עם זאת נהנים מחברה מעסיקה השייכת לקבוצה איתנה אשר מספקת הטבות רווחה נוספות ומענה לצרכים מקצועיים ואישיים.

בית התכנה

SparkyBee Labs מתמחה בלקיחת אחריות מלאה בשיטת מיקור חוץ על פרויקטים של פיתוח תוכנה במגוון ארגונים, המעדיפים להתמחות בתחום עיסוקם ולהוציא לגוף מקצועי את כלל משימות פיתוח התוכנה וה-IT. כמו כן, בית התוכנה נותן מענה לצרכים טכנולוגיים של ארגונים שונים, תוך אפיון מוקפד, פיתוח טכנולוגי עדכני ומקצועי ונוחות למשתמש הקצה.

ערכים מוספים לפתרונות SparkyBee Labs

 פתרון גמיש, מובנה

ומותאם לקוח

SparkyBee Labs מאופיינת במקצוענות בתחומי פעילותה, גמישות מרבית והתאמה לצורכי הלקוח. תהליכי העבודה מובנים ומכווני מטרה.

זיהוי וניתוח צרכים – זיהוי פערי ביצוע מול יעדים עסקיים / ארגוניים מוגדרים ואפיון הפתרון הטכנולוגי שייתן מענה לסגירת הפער ועמידה ביעדים.
הבניית פתרון – פיתוח פתרון כולל ומובנה לשיפור הביצועים ועמידה ביעדים. שמירה על עדכניות טכנולוגית והתאמת הפתרון למערכות המצויות בארגון במידת הצורך.
יישום וליווי – יישום הפתרון הטכנולוגי וליווי הארגון עד להטמעתו ולהשגת תוצאות.
מדידה ובקרה – בחינת התהליך ושיפורו באמצעות מדידה, בקרה, היזון חוזר וקביעת תהליכי המשך במידת הצורך.

קשר מתמיד

 SparkyBee Labs מאמינה בקשר ישיר, תומך ורציף, תוך מתן שירות אישי ללקוחותיה

קשר ישיר של נציגי הלקוח עם ההנהלה הבכירה ב-SparkyBee Labs.
ייעוץ לאנשי מפתח בדרגי הארגון השונים וליוויים לאורך הפרויקט.
שירות אישי ואמין המספק פתרונות בזמן אמת.

 איתנות של קבוצה

SparkyBee Labs הנה חברת בת בקבוצת Fishman Holdings – קבוצת אחזקות המשקיעה בחברות בתחומי החדשנות הטכנולוגית, האינטרנט, הלוגיסטיקה, הפיננסים והשירותים.

חוסן כלכלי – מבטיח עמידה בהתחייבויות מול הלקוח ומול העובד, בכל מצב.
מגוון שירותים – תמיכה אינטגרטיבית בכלל הפתרונות המספקת קבוצת Fishman Holdings וחברות הבת בקבוצה.
אופק מקצועי – בסיום פרויקט עומדות בפני העובד אפשרויות מגוונות של העסקה בקבוצה באחת מחברות הבת או במטה הקבוצה, בהתאם לצרכים ולזמינות.

צור קשר

נשמח לעמוד לרשותכם ליישום רעיונות וצרכים בפיתוח תוכנות, אפליקציות ומערכות טכנולוגיות

טל: 03-6917000 
פקס: 03-6917200 
info@sparkybee.co.il
רח' היצירה 31, רמת-גן, 5252173